KHU PHỨC HỢP THỂ THAO VÙNG ĐÔNG TAM KỲ- QUẢNG NAM

Phương án đạt giải ba dự án Khu phức hợp thể dục thể thao vùng Đông- Tam Kỳ- Quảng Nam

Link phim 3D của dự án