KHÁCH SẠN QUÁCH TĨNH

Quy mô 13 tầng

Đường Phó Đức Chính, Sơn Trà, Đà Nẵng