Khách sạn YES

Khách sạn YES là một dự án thiết kế khách sạn của WINHOUSE Architecture & Construction, được hoàn thành vào năm 2021.

 

––––––––––––––––––––

 

Địa chỉ: 61-63 Loseby, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Loại dự án: Thiết kế khách sạn

Tình trạng: Đã hoàn thiện

 

 

– TIẾP THEO –

Khách sạn Windy Quảng Bình →