Vệ sinh công cộng

Đại đa số công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước thường có hình hài kiến trúc khá giống nhau. Rập khuôn theo lối cũ.
Để thay đổi được suy nghĩ theo kiểu khuôn mẫu, lối mòn truyền thống của các chủ đầu tư là các anh lãnh đạo, sự mạnh dạn tư duy của người thiết kế là rất khó.
Ở dự án này là một khu vệ sinh công cộng thì điều này càng khó hơn.
Chúng tôi muộn tạo ra mọi thứ đơn giản nhất, nhỏ nhất, thấp nhất, thoáng nhất, vận hành ít bảo trì bảo dưỡng nhất. (đặc biệt là không có cửa sổ như thường lệ)
” Khác biệt không phải để tạo ra kết quả khác biệt
Mà khác biệt để tạo ra kết quả tốt hơn
Contact Me on Zalo